เลือกรูปแบบการค้นหา


Search Criteria

 
สถานที่
 
ประเภทบริการ
 จัดประชุม สัมมนา อบรม
 วางแผน รับจัดงานและกิจกรรม
 ที่พัก โรงแรม และรีสอร์ท
 สถานที่จัดงานและกิจกรรม
 คมนาคม ขนส่งและเดินทาง
 ศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้
 รับจ้างเหมาเฉพาะด้าน
ประเภทบริการย่อย
 บูธ (BoothTruss)
 เวที (Stage-Backdrop)
 เครื่องเสียง (Sound System)
 ระบบแสง (Lighting System)
 ระบบภาพ (Visual System)
 เอฟเฟ็กต์พิเศษ (Special Effect)
 อุปกรณ์ตกแต่งและเกม
 เฟอร์นิเจอร์ประกอบงาน (Funiture)
 จัดเลี้ยง (Cartering)
 บันทึกภาพและวีดิทัศน์ (Photo & VDO)
 พิธีกร (Master of Ceremony)
 การแสดง (Show)