เลือกรูปแบบการค้นหา


Search Criteria

 
ชื่อผู้ให้บริการ
ประเภทผู้ให้บริการ
ใน เขตจังหวัด
 
ประเภทบริการ
 จัดประชุม สัมมนา อบรม
 วางแผน รับจัดงานและกิจกรรม
 ที่พัก โรงแรม และรีสอร์ท
 สถานที่จัดงานและกิจกรรม
 คมนาคม ขนส่งและเดินทาง
 ศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้
 รับจ้างเหมาเฉพาะด้าน
 อื่นๆ
ลำดับการแสดงผล
 
 
ผลลัพธ์การค้นหา จำนวน 228 รายการ
1
โฆษิตฮิลล์
 
ภาพรวม/ความเชี่ยวชาญ
จังหวัด เพชรบูรณ์
"โรงแรมโฆษิตฮิลล์ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนเรา ด้วยนโยบายประจำใจว่า บริการดี มีวินัย มอบความประทับใจ ด้วยรอยยิ้ม" บริการด้านต่างๆของ "โรงแรมโฆษิตฮิลล์"
ประเภทผู้ให้บริการ บุคคล
2
ประติมากรรมมะขามหวาน
 
ภาพรวม/ความเชี่ยวชาญ
จังหวัด เพชรบูรณ์
สร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสนใจและจุดต้องแวะถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวและสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสัญลักษณ์ เพชรบูรณ์เมืองมะขามหวาน
ประเภทผู้ให้บริการ องค์กรสาธารณประโยชน์
3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
ภาพรวม/ความเชี่ยวชาญ
จังหวัด เพชรบูรณ์
-
ประเภทผู้ให้บริการ หน่วยงานภาครัฐ
4
หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์
 
ภาพรวม/ความเชี่ยวชาญ
จังหวัด เพชรบูรณ์
เป็นหอประชุมขนาดใหญ่ ใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ จ.เพชรบูรณ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกแสดงภาพและของเก่าจากกรมศิลปากร ส่วน 2 จัดแสดงด้านประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมต่...
ประเภทผู้ให้บริการ หน่วยงานภาครัฐ
5
พิพิธภัณฑ์หอประวัติศาสตร์เพชรบูรณ์
 
ภาพรวม/ความเชี่ยวชาญ
จังหวัด เพชรบูรณ์
เป็นส่วนสาธารณะใจกลางเมืองซึ่งได้รับการปรับปรุงจากจวนผู้ว่าฯ คนเดิม ประกอบไปด้วยลานเอนกประสงค์ ห้องออกกำลังกาย หอเกียรติยศ บุคคลสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการจัดแสดงภาพเก่าเล่าอดีต ไม่เสียค่าเข้าชม
ประเภทผู้ให้บริการ องค์กรสาธารณประโยชน์
6
หอนาฬิกาแชมป์โลกคูแฝด
 
ภาพรวม/ความเชี่ยวชาญ
จังหวัด เพชรบูรณ์
เป็นอนุสรณ์แก่แชมป์โลกคู่แฝดชาวเพชรบูรณ์ เขาค้อและเขาทรายกาแลคซี่
ประเภทผู้ให้บริการ หน่วยงานภาครัฐ
7
วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง
 
ภาพรวม/ความเชี่ยวชาญ
จังหวัด เพชรบูรณ์
เป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่ง ที่สมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาเยี่ยม เป็นวัดที่มีพระอุโบสถที่งดงามยิ่ง
ประเภทผู้ให้บริการ องค์กรสาธารณประโยชน์
8
กำแพงเมืองและหอนิทรรศน์กำแพงเมืองเพชรบูรณ์
 
ภาพรวม/ความเชี่ยวชาญ
จังหวัด เพชรบูรณ์
เป็นพิพิธภัณฑ์กำแพงเมือง เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงลายระเอียดการสร้างกำแพงเมืองโบราณของเพชรบูรณ์ 2 ยุคสมัยด้วยกัน
ประเภทผู้ให้บริการ องค์กรสาธารณประโยชน์
9
วัดไตรภูมิ
 
ภาพรวม/ความเชี่ยวชาญ
จังหวัด เพชรบูรณ์
เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญของเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งประดิษฐานองค์พระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง
ประเภทผู้ให้บริการ องค์กรสาธารณประโยชน์
10
วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง
 
ภาพรวม/ความเชี่ยวชาญ
จังหวัด เพชรบูรณ์
เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดคู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ตั้งแต่สมัยสุโขทัย มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
ประเภทผู้ให้บริการ องค์กรสาธารณประโยชน์
11
พุทธอุทยานเพชรบุระ
 
ภาพรวม/ความเชี่ยวชาญ
จังหวัด เพชรบูรณ์
เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียติ ซึ่งสร้างจำลองมาจากพระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปคู่บ้นคูเมืองเพชรบูรณ์
ประเภทผู้ให้บริการ องค์กรสาธารณประโยชน์
12
หอภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้านเพชรบูรณ์
 
ภาพรวม/ความเชี่ยวชาญ
จังหวัด เพชรบูรณ์
หอภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้านเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ที่อาคารกาชาดหลังเก่า เป็นศูนย์การเรียนรู้ในรูแบบพิพิธภัณฑ์
ประเภทผู้ให้บริการ องค์กรสาธารณประโยชน์
13
หอโบราณคดี เพชรบูรณ์ อินทราชัย
 
ภาพรวม/ความเชี่ยวชาญ
จังหวัด เพชรบูรณ์
การปรับปรุงศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์หลังเก่าให้เป็นหอโบราณคดีที่แสดง เรื่องราวทางแระวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภทผู้ให้บริการ องค์กรสาธารณประโยชน์
14
วงเวียนอนุสรณ์นครบาลเพชรบูรณ์
 
ภาพรวม/ความเชี่ยวชาญ
จังหวัด เพชรบูรณ์
สร้างขึ้นโดยจำลองจากเสาหลักเมืองนครบาลเมื่อ พ.ศ.2486-2487 สมัยสงครามโลกครั้งที่2
ประเภทผู้ให้บริการ องค์กรสาธารณประโยชน์
15
ไร่กำนันจุล
 
ภาพรวม/ความเชี่ยวชาญ
จังหวัด เพชรบูรณ์
ไร่กำนันจุล เป็นสถานที่ปลูกผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ
ประเภทผู้ให้บริการ หน่วยงานภาคเอกชน
16
สวนสาธาณะหนองนารี
 
ภาพรวม/ความเชี่ยวชาญ
จังหวัด เพชรบูรณ์
สวนสาธาณะหนองนารี เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติค่อนข้างใหญ่ มีอุทยานวิทยาศาสจร์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ประเภทผู้ให้บริการ องค์กรสาธารณประโยชน์
17
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
 
ภาพรวม/ความเชี่ยวชาญ
จังหวัด เพชรบูรณ์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภทผู้ให้บริการ หน่วยงานภาครัฐ
18
Infinity wedding studio & Event
 
ภาพรวม/ความเชี่ยวชาญ
จังหวัด เพชรบูรณ์
บริการจัดงานแต่งงานแบบครบวงจร ออกแบบธีมงานแต่งงานบริการถ่ายพรีเวดดิ้ง
ประเภทผู้ให้บริการ หน่วยงานภาคเอกชน
19
บูรพาโฮเต็ล
 
ภาพรวม/ความเชี่ยวชาญ
จังหวัด เพชรบูรณ์
เป็นโรงแรมที่พักที่เน้นความสะดวกสบาย อยู่ติดถนนใหญ่ เดินทางสะดวก
ประเภทผู้ให้บริการ หน่วยงานภาคเอกชน
20
โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์
 
ภาพรวม/ความเชี่ยวชาญ
จังหวัด ตาก
สะะท้อนความทันสมัย ร่าเริงและอบอุ่น
ประเภทผู้ให้บริการ หน่วยงานภาคเอกชน
Page  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12